Русский

Principiul Divin. Noţiuni Fundamentale

Dezbateri Luni, 01 Septembrie, 2014

Conţinut în permanentă completare.

Însemnătatea Apariţiei Cortului În Vechiul Testament - După ce Israeliţii au pornit spre Canaan, Dumnezeu i-A călăuzit şi a avut grijă de ei în timpul drumului lor prin pustie, făcând multe minuni. În ciuda acestor fapte, Israeliţii şi-au pierdut de nenumărate ori credinţa în Moise şi în Dumnezeu, iar la sfârşit apăruse primejdia ca însuşi Moise să-şi piardă credinţă.

De aceea Dumnezeu A considerat necesară construirea unui Obiect al credinţei care să nu se schimbe niciodată, chiar dacă omul s-ar fi schimbat. Dacă avea să fie măcar un om printre Israeliţi, care să creadă pe deplin în acest Obiect al credinţei, Dumnezeu Urma să-Şi îndeplinească Voinţa, făcând ca această credinţă să fie reprezentativă, trecând-o din om în om.

Acest Obiect al credinţei era Cortul, care închidea în sine Chivotul şi Legile, şi-l simboliza pe Mesia.

Astfel construirea de către Israeliţi a Cortului a însemnat venirea simbolică a lui Mesia, iar atunci când Mesia a venit cu adevărat, Cortul nu a mai fost necesar.

Biserica contemporană, Ortodoxă sau Catolică, reprezintă nimic altceva decât acelaşi Cort care a devenit neînsemnat o dată cu naşterea lui Isus Hristos - Mesia, şi din punct de vedere al Providenţei Divine nu are valoarea care îi este atribuită de către preoţii acestor două mari curente Creştine.

Corpuri Individuale Ale Adevărului - Sunt numite toate făpturile create, care au stabilit Fundamentul Celor Patru Poziţii.

Diferenţa Dintre Om Şi Restul Creaţiei - Omul e un obiect efectiv după chipul lui Dumnezeu, pe când celelalte elemente ale Creaţiei sunt obiecte efective ca simbol ale lui Dumnezeu. Prin urmare, omul este obiectul cel mai apropiat de Inima lui Dumnezeu.

Scopul Adevărului - Este de a realiza binele.

Renaşterea (1517 - 1918) Bună Sau Rea - La baza Renaşterii a stat aspectul exterior al efortului uman de a restaura Natura Originală.

Comentarii (0)

Comentează.

Logați-vă pentru a posta comentarii.