Opiniile exprimate în publicaţiile din blog aparţin bloger-ilor, şi nu neapărat reflectă poziţia resursei PrincipiulDivin.md, ori cea a Bisericii Unificării.
Răspunderea pentru conţinutul publicațiilor din blog este purtată în întregime de către autorii acestora.

Русский

Religie (61 articole)

De Ce Avem 4 Evanghelii În Loc De Una?

De Ce Avem 4 Evanghelii În Loc De Una?De mai bine de un secol există un larg consens printre cercetători că multe dintre cărţile Noului Testament nu au fost scrise de persoanele a căror nume sunt ataşate de acestea. Atunci de ce nu este acest lucru cunoscut de toată lumea?

Adevărul despre autorii Noului Testament se predă de către profesori şi se învaţă de către studenţii la teologie din aproape toate marile instituţii de învăţământ superior din lume (cum ar fi Institutul Teologic din Princeton). Excepţie fac, ca de obicei, şcolile fundamentaliste, a căror profesori, de frică probabil să nu li se clatine slaba credinţă, stau ca struţul cu capul în pământ, ignorând astfel toate dovezile existente. Este punctul de vedere aflat în toate manualele acestor instituţii despre Noul Testament. Acest lucru îl învaţă şi pastorii care se pregătesc pentru lucrare.

Citeşte mai departe...

Айзек Азимов. "В Начале" - Происхождение Библейской Книги "Ветхий Завет" С Точки Зрения НаукиСинопсис

Перед вами цикл статей о Библии. Не о всей, а только о первой библейской ветхозаветной книге Бытие. И тоже не о всей, а лишь о первых ее 11 главах. Именно они рассказывают о том, что хотя бы в принципе поддается проверке наукой. А если и не поддается, то хоть о событиях, упоминаемых в этих главах, можно дискутировать.

Эти статьи посвящены событиям историческим, затрагивающим, может быть, какие-то частные факты этнографии, языкознания, психологии, других гуманитарных наук...
Айзека Азимова, выступающего от имени всех наук, интересует, что было в начале. В начале мира, в начале жизни на Земле, в начале человечества.

Citeşte mai departe...

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (Epilog)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (Epilog)Pavel spunea:
1 Corinteni 14:33

căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii...

Însă mai există vreo carte care să aducă atâta neorânduială câtă a cauzat Biblia?
Avem sute de denominaţii şi curente, tote folosind "Scriptura Inspirată" pentru a poziţiona în top doctrinele lor.

Din ce cauză teologii potcoviţi sunt fiecare cu punctul lui de vedere? De ce nici de cum nu pot găsi un numitor comun traducătorii cunoscători de Greacă şi Ebraică? De ce avem atâta confuzie în sfera culturală mondială - Creştinismul?

Citeşte mai departe...

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (V)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (V)Câte mii de oameni au murit în urma urgiilor din Egipt.
24.000
:
Numeri 25:9

Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.
vs.
23.000:
1 Corinteni 10:8
Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.

Ce contează diferenţa de o mie - două pentru robii Domnului...

Citeşte mai departe...

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (IV)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (IV)Dumnezeu - sursa binelui şi... răului?
Da:
Plangerile lui Ieremia 3:38

Nu iese din gura Celui Preaînalt răul şi binele?

Ieremia 18:11
De aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!”

Amos 3:6
Sau sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul?
vs.
Nu:
1 Corinteni 14:33
căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor.

Deuteronomul 32:4
El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.

Iacov 1:13
Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.

Citeşte mai departe...
Abonează-te la acest feed RSS