Opiniile exprimate în publicaţiile din blog aparţin bloger-ilor, şi nu neapărat reflectă poziţia resursei PrincipiulDivin.md, ori cea a Bisericii Unificării.
Răspunderea pentru conţinutul publicațiilor din blog este purtată în întregime de către autorii acestora.

Русский

Religie (61 articole)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (III)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (III)Dumnezeu poate fi văzut?
Da:
Exodul 33:11

Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.

Geneza 32:30
Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.”
vs.
Nu:
Ioan 1:18
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Exodul 33:20
Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!”

Citeşte mai departe...

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (II)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (II)Înţelepciunea este acceptabilă sau nu?
Proverbele 4:7

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
vs.
Eclesiastul 1:18
Căci unde este multă înţelepciune este şi mult necaz, şi cine ştie multe are şi multă durere.

1 Corinteni 1:19
Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”

Isus conceput de către Duhul Sfânt sau din sămânţă de om?
Faptele apostolilor 2:30
Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie
vs.
Matei 1:18
Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

Citeşte mai departe...

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În ScripturăÎn această serie de articole am scopul este de a cunoaşte cu precizie dacă Biblia conţine sau nu contradicţii doctrinale evidente, şi nu este în nici un caz de a compromite adevărul expus în Scriptură, ci de a argumenta realitatea faptului că Biblia nu poate fi percepută literalmente, deoarece conţine în mare parte expresii figurate, şi exprimări ce necesită o tălmăcire obiectivă, şi care ar corespunde principiilor fundamentale ale creării şi existenţei Universului. Vreau iarăşi să menţionez că nu urmez tendinţa discreditării Bibliei, ci vreau să argumentez incorectitudinea absolutismului Biblic.

Citeşte mai departe...

Mesaj Către Creştinism: Era Lui Isus Şi Era Noastră Din Punctul De Vedere Al Identităţii TemporaleEra lui Isus şi timpul celei de a doua Veniri sunt perioade ale identităţii temporale providenţiale.
Astfel, providenţa lui Dumnezeu pentru a doua Venire, concentrată asupra Creştinismului, este asemănătoare celei de pe timpul lui Isus.

În primul rând să privim aceste două ere din punctul de vedere al naţiunii centrale pentru providenţă.
Planul lui Dumnezeu a fost ca providenţa să se extindă de la Isus la poporul lui Israel, de la Israel la Roma şi de la Roma în restul lumii.

Considerând că religia centrală din timpul celei de a doua Veniri e Creştinismul, care naţiune ar fi în poziţia Imperiului Roman?
Roma de astăzi ar fi ţara pe care Dumnezeu a dezvoltat-o ca naţiune conducătoare a lumii, fiind bazată pe creştinism.
Timp de mai bine de 200 de ani, America a fost pregătită de Dumnezeu să îndeplinească scopul celei de a doua Veniri.

Citeşte mai departe...

Conceptul Mesianic: Unde Exact Va Reveni Hristos?

Conceptul Mesianic: Unde Exact Va Reveni Hristos?Prolog
După părerea mea, atunci când se afirmă că Revenirea Mântuitorului are să se întâmple prin coborârea Lui din nori, primul lucru important de a fi înţeles este:

Unde anume Va coborî Domnul? Fizic, în care loc?

Pământul este rotund, şi spre exemplu ceea ce se vede în cerul Africii, nu este vizibil pentru popoarele din Europa.
Sunt convins că aţi priceput care este dilema acestui fenomen legat de a doua Venire.

Deasupra la care continent, în care naţiune sau popor va reveni Salvatorul?

Care sferă cultural-religioasă mondială, din cele 4 existente, are prioritate în a-L întâmpina pe Mesia în primul rând?

Citeşte mai departe...
Abonează-te la acest feed RSS