Opiniile exprimate în publicaţiile din blog aparţin bloger-ilor, şi nu neapărat reflectă poziţia resursei PrincipiulDivin.md, ori cea a Bisericii Unificării.
Răspunderea pentru conţinutul publicațiilor din blog este purtată în întregime de către autorii acestora.

Русский
 
(0 voturi)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (V)

  • Publicat de 

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (V)Câte mii de oameni au murit în urma urgiilor din Egipt.
24.000
:
Numeri 25:9

Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.
vs.
23.000:
1 Corinteni 10:8
Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.

Ce contează diferenţa de o mie - două pentru robii Domnului...

Câte femei au mers la mormântul lui Isus prima dimineaţă după răstignire
Una:
Ioan 20:1
În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.
vs.
Două:
Matei 28:1
La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
vs.
Trei:
Marcu 16:1
După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.
vs.
Mai multe de trei:
Luca 24:10
Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele.
 
Unde a avut loc înălţarea lui Isus.
Muntele Măslinilor:
Faptele apostolilor 1:9,12
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.
vs.
Local numit Betania:
Luca 24:50-51
El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.
Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.
 
Câţi fii a avut Avraam.
Unul:
Evrei 11:17
Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
vs.
Doi:
Galateni 4:22
Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă.
 
...dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, ...mărturia Mea este adevărată...?
Da:
Ioan 8:14,18
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici unde Mă duc.
deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”
vs.
Nu:
Ioan 5:31
Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
 
Legea Iudeilor le îngăduia să-l omoare pe Isus?
Da:
Ioan 19:7
Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.”
vs.
Nu:
Ioan 18:31
Atunci Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi şi judecaţi-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii.
 
Isus şi-a dus Singur crucea?
Da:
Ioan 19:17
Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”.
vs.
Nu:
Matei 27:31-32
După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
 
Cuvintele Sutaşului care stătea în faţa lui Isus mort pe cruce.
Luca 23:47
Sutaşul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!”
vs.
Marcu 15:39
Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
Logați-vă pentru a posta comentarii.