Русский

Conceptul Mesianic: Pentru Ce Avem Nevoie De Mesia?

Conceptul Mesianic: Pentru Ce Avem Nevoie De Mesia?SCOPUL LUI DUMNEZEU ÎN PROVIDENŢA PENTRU MÂNTUIRE
Fiecare dintre noi este copilul lui Dumnezeu căci astfel am fost făcuţi.
Când atinge perfecţiunea, devenind întrupare a bunătăţii omul trăieşte în împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi în lumea spirituală.

Scopul pentru care Dumnezeu a înfăptuit Creaţia a fost acela de a simţi bucurie văzându-i pe copii Săi trăind în împărăţia Cerurilor care este lumea iubirii şi Inimii dumnezeieşti. Ea este instaurată şi întemeiată prin împlinirea celor trei Binecuvântări.

Însă din cauza Căderii în păcat a primilor strămoşi, omul a devenit întruparea păcatului, răului şi, de atunci a trăit în suferinţă atât pe pământ cât şi în lumea spirituală, iar Scopul Creaţiei nu a fost îndeplinit.

Oare Dumnezeu are să abandoneze şi are să lase neterminat Idealul iniţial pentru Creaţie?

Citeşte mai departe...

Conceptul Mesianic: Despre Întoarcerea Lui Hristos

Conceptul Mesianic: Despre Întoarcerea Lui HristosIsus a vorbit clar de o a doua Venire (Matei 16:27). Totuşi, nu a existat o înţelegere limpede privitoare la a doua Venire.

Este important să ştim Cum, Când şi Unde va avea loc a doua Venire.

Unii cred că a doua Venire are loc atunci când Isus pătrunde în inima omului (Ioan 14:20) prin coborârea Sfântului Duh (Fapte 8:16-19).
Însă, de la coborârea Sfântului Duh în ziua Cinci-zecimii (Fapte 2:4), mulţi credincioşi au simţit prezenţa lui Isus în lăuntrul lor. Dacă aceasta ar fi fost a doua Venire, atunci ar trebui să spunem că a doua Venire a avut loc acum 2000 de ani.
Ştim însă, că a doua Venire nu se petrece astfel, deoarece Creştinii au continuat să aştepte a doua Venire chiar şi după coborârea Sfântului Duh în ziua Cinci-zecimii.

Pe de altă parte, unii cred că Isus va reveni spiritual. Realitatea istorică însă este alta. De la învierea lui Isus, apariţia Sa în spirit a fost posibilă în orice moment şi, deseori s-a şi întâmplat.

Citeşte mai departe...

A Rostit Oare Hristos Cuvintele Din Luca 24:39?

A Rostit Oare Hristos Cuvintele Din Luca 24:39?Evanghelia după Luca, în ultimul său capitol conţine un verset controversat, care serveşte drept dovadă a Învierii fizice ai lui Hristos:

Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.

Mintea omului contemporan refuză însă să accepte semnificaţia literală a acestei afirmaţii Biblice.
Sunt oare spusele lui Luca şi a altor evanghelişti înzestrate cu autoritate absolută?

Este remarcabil faptul că versetul menţionat este unicul cu aşa caracter.

Încercarea de a conştientiza raţional sensul acestui verset este sortită eşecului, deoarece nu poate fi explicată logic o afirmaţie care neagă însăşi principiul existenţei în univers.
De unde însă putea cunoaşte Luca legea existenţei?...

Citeşte mai departe...

Teologia Unificării: Isus Înviat Şi Înălţat

The Risen Jesus (de Young Oon Kim)
Traducere şi adaptare: Eugen G.

Teologia Unificării: Isus Înviat Şi ÎnălţatMesajul adus de Isus şi misiunea Lui au dat naştere Bisericii Creştine, chiar dacă El a fost omorât prin crucificare.

Enigma istorică a originii Creştinismului necesită o studiere profundă a dogmatismului Învierii lui Hristos, relatat în scriptura Noului Testament.

Noua religie numită astăzi Creştinism a apărut pe scena mondială în mare parte datorită însoţitorilor lui Isus care afirmau că l-au văzut pe Isus înviat. Care este totuşi semnificaţia afirmaţiilor despre Înviere?

Citeşte mai departe...
Abonează-te la acest feed RSS