Русский

Noul Eden (Pagina 44)

Cântece Sfinte Luni, 15 Septembrie, 2014

Tatăl Nostru este în veac,
Un izvor de viaţă curat.
Când ne naştem pentru vecii,
Umbra nopţii dispare.
Tata Adevărat,
Viaţa sa şi-a dat,
De la El primeşti
Daruri mari cereşti.
Da, vom fi toţi una cu El,
Scumpi copii alături vom sta.
Iată ne cheamă Noul Eden
Cu cântare şi slavă.

Tatăl Nostru este în veac,
Sfânt stăpân ce viaţă ne-a dat.
Ne renaşte-n dragostea sa,
Într-o nouă Gradină.
Tata Adevărat, inima ni-a dat.
De la El primeşti,
Daruri mari cereşti.
Da, vom fi toţi una cu El,
Scumpi copii alături vom sta.
Iată venim în Noul Eden
Să dansăm împreună!

Tatăl Nostru este în veac

Printre flori în Paradis.
Sfântul Regat
Al iubirii de vis,
Cu mult drag ne aşteaptă.
Tata Adevărat, chipul lui ne-a dat
Pentru pruncii săi,
Darul dragostei.
Da, vom fi toţi una cu El,
Dragi copii alături vom sta
Şi reveniţi în Noul Eden
Ne vom strânge în braţe!

Traducere: lilu
Corectare, formatare: Az