Мнения, выраженные в публикациях блога, принадлежат блоггерам, и не обязательно отражают позицию сайта PrincipiulDivin.md или Сообщества Объединения.
Авторы публикаций несут полную ответственность за их содержание.

Română

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (II)

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură (II)Înţelepciunea este acceptabilă sau nu?
Proverbele 4:7

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
vs.
Eclesiastul 1:18
Căci unde este multă înţelepciune este şi mult necaz, şi cine ştie multe are şi multă durere.

1 Corinteni 1:19
Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”

Isus conceput de către Duhul Sfânt sau din sămânţă de om?
Faptele apostolilor 2:30
Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie
vs.
Matei 1:18
Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

Читать далее...

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În Scriptură

Absolutismul Bibliei: Contradicţii În ScripturăÎn această serie de articole am scopul este de a cunoaşte cu precizie dacă Biblia conţine sau nu contradicţii doctrinale evidente, şi nu este în nici un caz de a compromite adevărul expus în Scriptură, ci de a argumenta realitatea faptului că Biblia nu poate fi percepută literalmente, deoarece conţine în mare parte expresii figurate, şi exprimări ce necesită o tălmăcire obiectivă, şi care ar corespunde principiilor fundamentale ale creării şi existenţei Universului. Vreau iarăşi să menţionez că nu urmez tendinţa discreditării Bibliei, ci vreau să argumentez incorectitudinea absolutismului Biblic.

Читать далее...

Conceptul Mesianic: Unde Exact Va Reveni Hristos?

Conceptul Mesianic: Unde Exact Va Reveni Hristos?Prolog
După părerea mea, atunci când se afirmă că Revenirea Mântuitorului are să se întâmple prin coborârea Lui din nori, primul lucru important de a fi înţeles este:

Unde anume Va coborî Domnul? Fizic, în care loc?

Pământul este rotund, şi spre exemplu ceea ce se vede în cerul Africii, nu este vizibil pentru popoarele din Europa.
Sunt convins că aţi priceput care este dilema acestui fenomen legat de a doua Venire.

Deasupra la care continent, în care naţiune sau popor va reveni Salvatorul?

Care sferă cultural-religioasă mondială, din cele 4 existente, are prioritate în a-L întâmpina pe Mesia în primul rând?

Читать далее...

Conceptul Mesianic: Întoarcerea Lui Hristos? Când?

Conceptul Mesianic: Întoarcerea Lui Hristos? Când?CÂND VA REVENI HRISTOS?
În Matei 24:36, Isus a spus:

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie...

indicând că ar fi inutil să speculăm asupra timpului întoarcerii Sale.
Cu toate acestea, acelaşi verset spune că Tatăl ştie, iar Amos 3:7 spune:

Domnul nu face nimic fără să fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui

Astfel, putem înţelege că prin profeţi, Dumnezeu va înştiinţa cu siguranţă pe oameni despre a doua Venire a lui Hristos.

Avem aici unele exemple, luate din cursul Restaurării despre cunoaşterea de dinainte a ceea ce avea să se întâmple:

Читать далее...
Подписаться на этот канал RSS