Română

Dezbateri

Principiul Divin. Noţiuni Fundamentale

Dezbateri Понедельник, 01 Сентябрь, 2014

Conţinut în permanentă completare.

Însemnătatea Apariţiei Cortului În Vechiul Testament - După ce Israeliţii au pornit spre Canaan, Dumnezeu i-A călăuzit şi a avut grijă de ei în timpul drumului lor prin pustie, făcând multe minuni. În ciuda acestor fapte, Israeliţii şi-au pierdut de nenumărate ori credinţa în Moise şi în Dumnezeu, iar la sfârşit apăruse primejdia ca însuşi Moise să-şi piardă credinţă.

Referinţe Biblice

Dezbateri Воскресенье, 31 Август, 2014

Conţinut în permanentă completare.

Corpul Fiecărui Om Are Tendinţe Păcătoase

Romani 7:22-24

22. Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu;
23. Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
24. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia?

Iisus Hristos A Vorbit Despre Apariţia Unui Nou Adevăr

Ioan 16:12-13

12. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi.